0
 • Geen producten in winkelwagen

 • 0
 • Geen producten in winkelwagen

 • Privacybeleid

  Wij respecteren jouw privacy en verwerken je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

  Bedrijfsgegevens

  • Naam bedrijf: Thousand Manners
  • Website: https://thousandmanners.com
  • Inschrijfnummer KvK: 77798988
  • BTW-nummer: NL003240074B32

  E-mailadres

  Wij kunnen je, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits je bij het verstrekken hiervan geen verzet hebt aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van jouw gegevens. Bovendien wordt je in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van jouw e-mailadres.

  Postadres

  Wij gebruiken je postadres alleen voor het verzenden van informatie die je hebt aangevraagd.

  Telefoonnummer

  Wij gebruiken je telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

  Overige persoonsgegevens

  Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

  1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
   • de uitvoering van een met jouw gesloten overeenkomst;
   • de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
   • de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij jouw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
  2. je toestemming hebt gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

  Wij bewaren jouw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

  Bijzondere persoonsgegevens

  De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

  Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

  Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;

  Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

  Veiligheid opslag van gegevens

  Veiligheidscriteria:

  • Op de pagina waar je persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
  • Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
  • Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

  Toegang tot je gegevens

  Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als je toegang wenst tot deze informatie, of je persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

  Contact

  Als je wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun je contact opnemen:

  • Op het volgende e-mailadres: info@thousandmanners.com
  • Op het volgende telefoonnummer: +31 (0) 850188595
  • Op het volgende adres: Binnendelta 4B, 1261WZ Blaricum, Nederland

  Share via: